AW-PODARKI

Strona zamknięta - zapraszamy do centrum dystrybucji AWGifts Polska
TWOJA ULUBIONA HURTOWNIA UPOMINKÓW
Odwiedź www.awgifts.pl
t: 12 445 82 33

Warunki zakupów

1. Zasady ogólne

Właścicielem strony umieszczonej pod domeną www.aw-podarki.com jest firma Ancient Wisdom s. r. o. z siedzibą w CTPark Trnava, Prílohy, 919 26 Zavar, Słowacja. Wszelkie prawa do całej zawartości witryny internetowej są zastrzeżone.

Korzystając z serwisu akceptujesz zawarte na tej stronie zasady jej użytkowania. Strona jest przeznaczona dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą. Zakupów produktów znajdujących się na stronie można dokonywać tylko w celu ich dalszej odsprzedaży lub do prowadzenia działalności gospodarczej (np. hotel, spa, gabinet kosmetyczny itd.).

AW-Podarki nie gwarantuje nieprzerwanego charakteru dostępu do niniejszej witryny, braku zakłóceń ani braku wirusów lub innych szkodliwych elementów w zawartości, oprogramowaniu lub materiałach dostępnych poprzez niniejszą witrynę. Zmiany na niniejszej stronie mogą być dokonywane w dowolnej chwili, poprzez aktualizację publikowanych danych. Mogą one obejmować wszelkie zawarte na niej informacje i materiały. W przypadku zmiany niniejszych zasad regulujących funkcjonowanie strony, korzystanie z witryny oznacza akceptację każdorazowo zmienionych warunków.

2.  Zamówienia

Przedmiotem zamówień są upominki, artykuły dekoracyjne, aromaterapeutyczne, kąpielowe i inne, których zdjęcia są umieszczone na stronie www.aw-podarki.com. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT, czyli są cenami netto. Ceny nie zawierają również kosztów przesyłki.

Wraz z wprowadzeniem nowych zasad, od 6 sierpnia 2021 roku stosujemy dla naszych klientów nieposiadających ważnego numeru VAT, podatek VAT państwa członkowskiego UE ostatecznego przybycia towaru.  Do zamówień wysyłanych do Polski będzie doliczany 23% VAT, a nie 20% jak było to dotychczas. 

Nie ma zmian dla klientów w państwach członkowskich UE, którzy posiadają ważny numer VAT EU. W tym przypadku VAT na zamówieniu bedzie wynosił 0zł. 

Obecnie nie posiadamy minimum logistycznego. Prosimy o zamawianie pełnych opakowań (za wyjątkiem produktów sprzedawanych na sztuki) ponieważ nie sprzedajemy detalicznie.

Zamówienia można sporządzać bezpośrednio na stronie, jak również przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected], a także kontaktować się w tej sprawie telefonicznie pod numerem 124458233 ( Pon. - Pt od 9.00-17.00 ).

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w szczególnych przypadkach, gdy na stronie w opisie wkradł się błąd dotyczący ilości lub ceny.


3. Płatności


Akceptujemy następujące formy płatności:

 • Karta kredytowa/debetowa
 • PayPal
 • Przelew bankowy
 • Sofort (przelew online)

  3. Reklamacje

  W chwili odbioru towaru Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić poprzez email lub telefonicznie, najlepiej w ciągu 2-3 dni od momentu odebrania przesyłki. Jeżeli produkty zostały uszkodzone podczas dostawy, prosimy o przesłanie zdjęcia uszkodzonego towaru. Po otrzymaniu zdjęcia dołączymy notkę kredytową na koncie Kupującego. Wartość notki zostanie następnie odjęta od wartości następnego zamówienia. Przypadki bardziej skomplikowane będą rozpatrywane indywidualnie i za porozumieniem obu stron.

  4. Ochrona własności intelektualnej.

  Prawa autorskie do treści publikowanych w niniejszej witrynie, znaki handlowe i inne prawa własności intelektualnej związane z materiałami zamieszczonymi w witrynie posiada firma Ancient Wisdom oraz podmioty, które na podstawie odrębnych umów wyraziły zgodę na publikację materiałów na stronie. Prawnie chronione są teksty, grafiki, zdjęcia i inne materiały dostępne w witrynie włącznie z ich doborem, układem oraz szatą graficzną. Materiały i dokumenty umieszczone w niniejszej witrynie podlegają ochronie prawnej. Korzystanie z tych materiałów i dokumentów bez zgody firmy Ancient Wisdom może stanowić podstawę postępowania karnego, jak również do wszczęcia procesu cywilnego.

  5. Postanowienia ogólne

  W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawne. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji pomiędzy firmą Ancient Wisdom, a Kupującymi, strony będą rozstrzygać polubownie, w drodze porozumienia stron. Właściciel strony zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany wchodzą  w życie po opublikowaniu ich na niniejszej stronie internetowej, w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy.